Hướng dẫn sử dụng

Các bạn vui lòng nhấp chuột vào mục cần xem chi tiết hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hướng dẫn cụ thể.

Đăng ký tài khoản

 • Bước 1: Bạn truy cập vào web: shop.shiphong.vn sau đó nhấp “Đăng ký mới”
 • Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản như trên hình.
 • Bước 3: Vào Menu, chọn mục “Tài khoản”
 • Bước 4: Chọn mục “Cài đặt cửa hàng”
 • Bước 5: Nhập các thông tin chi tiết của cửa hàng, các thông tin này hoàn toàn có thể thay đổi được
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Đăng nhập

 • Bước 1: Vào địa chỉ shop.shiphong.vn sau đó nhập email, mật khẩu
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Đổi địa chỉ, tên, điện thoại cửa hàng

 • Bước 1: Vào menu chọn “Tài khoản”
 • Bước 2: Chọn mục “Cài đặt cửa hàng”
 • Bước 3: Nhập thông tin cần sửa đổi rồi lưu lại
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Đổi mật khẩu

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Tài khoản”
 • Bước 2: Chọn “Đổi mật khẩu”
 • Bước 3: Nhập mật khẩu mới rồi chọn “Lưu mật khẩu”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Tạo vận đơn ship hàng

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Vận đơn ship”
 • Bước 2: Nhập thông tin: tên người nhận, điện thoại, địa chỉ, tiền thu hộ, ghi chú
  • Nếu bạn không thu hộ vui lòng chọn nút không thu hộ COD
  • Mã tem dán là mã do ShipHong in sẵn và cung cấp cho của hàng
 • Bước 3: Kiểm tra lại thông tin và nhấp “Tạo đơn”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Hủy vận đơn ship

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Vận đơn ship”
 • Bước 2: Nhấp mục “Chờ lấy” => tíc vận đơn cần hủy, chọn mục “Hủy đơn”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Yêu cầu hỗ trợ vận đơn

 • Bước 1: Vào menu chọn “Vận đơn ship”
 • Bước 2: Chọn vận đơn ship và nhấp nút “Xem chi tiết” như trên hình
 • Bước 3: Nhập câu hỏi, thắc mắc cần hỗ trợ, sau đó gõ enter hoặc xuống dòng.
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

In vận đơn, đơn hàng

 • Bước 1: Vào menu chọn “Vận đơn ship” hoặc “Đơn hàng shop”
 • Bước 2: Chọn đơn hàng cần in và nhấp nút “In” như trên hình
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Tìm kiếm vận đơn, đơn hàng

Bước 1: Vào menu, chọn “Vận đơn ship” hoặc “Đơn hàng shop”
Bước 2: Chọn nút “Tìm” như hình
Bước 3: nhập nội dung cần tìm kiếm, sau đó nhấp “Tìm”

Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Xác nhận chuyển hoàn

Bước 1: Vào menu chọn mục “Vận đơn ship”
Bước 2: Chọn mục “Chờ xác nhận chuyển hoàn” => chọn vận đơn => chọn nút “Xác nhận chuyển hoàn”

Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Danh sách vận đơn chưa chuyển tiền thu hộ COD

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Thông tin COD”
 • Bước 2: Chọn mục “Chờ thanh toán”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Quản lý ví tiền

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Ví tiền”
 • Bước 2: Bạn có thể theo dõi chi tiết các mục như tài khoản chính, tài khoản khuyến mại, tài khoản nợ. Xem chi tiết các giao dịch, danh sách coupon giảm giá, chiết khấu ….
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Quản lý giao dịch chuyển tiền thu hộ COD

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Ví tiền”
 • Bước 2: Chọn mục “Sắp chuyển tiền”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Tài khoản”
 • Bước 2: Nhập mã bí mật nếu bạn đã đặt trước đó
 • Bước 3: Chọn mục “Tài khoản ngân hàng” => sau đó chọn “+ mới” để thêm tài khoản mới
 • Bước 4: Điền các thông tin tài khoản của bạn
 • Bước 5: Kích hoạt tài khoản thành tài khoản nhận tiền COD
 • Bước 6: Nếu bạn muốn sửa thông tin tài khoản ngân hàng thì chọn nút “Sửa” hình bút chì
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Nạp trước phí ship để hưởng chiết khấu

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Ví tiền”
 • Bước 2: Chọn mục “Nạp tài khoản”
 • Bước 3: Nhập số tiền bạn muốn nạp trước để hưởng chiết khấu, sau đó nhấp nút “Nạp tiền”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Tạo đơn hàng của shop

 • Bước 1: Vào menu chọn mục “Đơn hàng shop”
 • Bước 2: Nhập các thông tin số điện thoại người mua, họ tên, địa chỉ, sản phẩm cần mua, giảm giá theo % hoặc theo tiền, có freeship hay không, có tạo vận đơn ship luôn hay không …
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Tạo sản phẩm của cửa hàng, hoặc tạo nhiều sản phẩm cùng lúc

 • Bước 1: Vào menu, chọn mục “Sản phẩm”. Bạn sẽ phải nhập mã bí mật nếu trước đó đã cài đặt
 • Bước 2: Chọn mục “Sản phẩm”=> sau đó chọn “+ mới” như hình nếu muốn nhập từng sản phẩm. Nếu bạn muốn nhập hàng loạt qua file exel vui lòng chọn nút “Đăng sản phẩm bằng excel” và làm theo bước 4
 • Bước 3: Nhập thông tin chi tiết của sản phẩm
 • Bước 4: Tải bản excel xuống máy tinh, nhập dữ liệu bằng excel, sau đó tải lên
 • Bước 5: Nhập nhiều sản phẩm cùng lúc bằng file excel
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Nhập kho sản phẩm

 • Bước 1: Vào menu, chọn mục “Tài khoản”, nhập mã bí mật nếu trước đó bạn đã cài đặt
 • Bước 2: Thêm sản phẩm, số lượng, giá nhập rồi chọn “Nhập kho”
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Xem chi tiết các đơn nhập kho cũ

Bước 1: Vào menu, chọn mục “Tài khoản”, nhập mã bí mật nếu trước đó bạn đã cài đặt
Bước 2: Chọn mục “Kho hàng”, sau đó chọn đơn nhập để xem thông tin chi tiết
Bước 3: Thông tin chi tiết đơn nhập như hình

Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Quản lý danh sách khách hàng của shop

 • Bước 1: Vào menu, chọn mục “Khách hàng”
 • Bước 2: Bạn có thể sửa đổi, tìm kiếm thông tin khách hàng như trên hình
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Cài đặt, thay đổi mã bí mật dành riêng cho chủ cửa hàng

 • Bước 1: Vào menu, chọn mục “Tài khoản”, nhập mã bí mật nếu trước đó bạn đã cài đặt
 • Bước 2: Chọn mục “Cài đặt cửa hàng”
 • Bước 3: Nhập mã bí mật vào ô “Mã bí mật” sau đó lưu lại
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước

Thay đổi trang chủ mặc định của cửa hàng

 • Bước 1: Vào menu, chọn mục “Tài khoản”, nhập mã bí mật nếu trước đó bạn đã cài đặt
 • Bước 2: Chọn mục “Cài đặt cửa hàng”
 • Bước 3: Chọn mục trang chủ mặc định, sau đó lưu lại
Vui lòng nhấp vào ảnh để xem từng bước